Car Accident Lawyer

 

Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU

mkcayiroglu@hotmail.com

 

 

SAĞLIKTA YASANAN GELİŞMELER VE HASTA HAKLARI

Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU

İletişim: mkcayiroglu@hotmail.com

 

 

I-GİRİŞ

Son yıllarda teknolojide yaşanan olumlu gelişmeler ve eğitim seviyesinin yükselmesi, insanların daha bilinçli hareket etmelerine neden olmaktadır. Bu olumlu gelişmelerle birlikte Ülkemizde sağlık alanında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Hatta son yıllarda Ülkemize tedavi amaçlı turist gelmeye başlamıştır. Bu nedenle adına “sağlık turizmi” dedikleri sektör gittikçe gelişmektedir.

Anayasamızda; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” hükmü yer almaktadır.

Anayasamızın bu hükmü doğrultusunda Devletimiz vatandaşlarının daha güzel sağlık hizmeti almasını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Eski adı darüşşifa olan hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurumlardır. TÜİK verilerine göre 1967 yılında Ülkemizde toplam yataklı sağlık kurumu sayısı 664 iken, bu rakam 1990 yılında 857, 2000 yılında 10 bin, 2010 yılında 27 bin ve 2015 yılında 30 bine çıkmıştır.

II-HASTANIN HAKLARI

1)    Adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma,

2)    Bilgi isteme,

3)    Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,

4)    Personeli tanıma, seçme ve değiştirme,

5)    Öncelik sırasının belirlenmesini isteme,

6)    Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım,

7)    Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı,

8)    Ötenazi yasağı,

9)    Tıbbi özen gösterilmesi,

10) Mahremiyete saygı gösterilmesi,

11) Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama,

12) Bilgilerin gizli tutulması,

13) Tıbbi müdahalede hastanın rızası,

14) Tedaviyi reddetme ve durdurma,

15) Organ ve doku alınmasında rıza,

16) Güvenliğin sağlanması,

17) Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma,

18) İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret,

19) Refakatçi bulundurma,

20) Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi,

21) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı.

III-SONUÇ

Daha bilinçli bir toplum için yasaların bizlere vermiş olduğu hakları bilmemiz son derece önemlidir. Ancak kendi hakkımızı korurken bir başkasının mağduriyetine sebep olmak ne yasal nede insanidir.

Hastanın hakları yaslarla düzenlenmediği gibi çalışanlarında bir takım hakları vardır. Hasta haklarının detayları ve çalışanların haklarını bir sonraki yazıda yer verilecektir.

 

Hep birlikte daha bilinçli ve sağlıklı günlere…

 

 

 

Adı ve Soyadı: MUSTAFA KEMAL ÇAYIROĞLU

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: ORDU

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe: AKKUŞ

Doğum Yeri : ORDU-AKKUŞ

Doğum Tarihi :  1973

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Köy: SALMAN MERKEZ MAHALLESİ

Şu Anda Yaşadığı Şehir: SAMSUN

Baba Adı: NİYAZİ

Tahsili : OMÜ-SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS

Görev Yaptığı İş Yeri Adresi: OMÜ-REKTÖR DANIŞMANI-MALİ HİZMETLER UZMANI

E-Mail Adresi: mkcayiroglu@hotmail.com